Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội năm 2020
Ngày xuất bản: 23/05/2020

Sốt xuất huyết là bệnh lưu hành hàng năm tại Việt Nam, trung binh mỗi năm có khoảng trên 100.000 trường hợp mắc, riêng năm 2019 cả nước đã ghi nhận 320.331 trường hợp mắc, 53 trường hợp tử vong, số mắc cao nhất trong 32 năm trở lại đây. Tại Hà Nội, hàng năm đều ghi nhận số mắc cao so với các tỉnh, Thành phố khu vực miền Bắc, đặc biệt tại các quận nội thành và các huyện vùng ven đô. Năm 2019 toàn Thành phố ghi nhận 12.256 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong.

Hiện nay thời tiết miền Bắc đang vào mùa hè, nắng nóng và mưa nhiều sẽ là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển và truyền bệnh.

Để chủ động sớm trong công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, nhằm hạn chế tới mức tối đa những thiệt hại do dịch bệnh gây nên, UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội năm 2020, nhằm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh sốt xuất huyết, khống chế kịp thời không để dịch lớn xảy ra góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chinh quyền, các ban, ngành đoàn thể trong công tác phỏng, chống dịjch sốt xuất huyết. Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương, đơn vị nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Ban Chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Trên cơ sở Đề án phòng, chống sốt xuất huyết của địa phương, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết cụ thể của năm 2020. Thường xuyên cập nhật và ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết phù hợp với tình hình dịch bệnh.

UBND xã, phường, thị trấn thành lập các lực lượng cộng tác viên, tổ giám sảt và đội xung kich diệt bọ gậy cùng với các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm năng cao nhận thức và hình thành thói quen cho cộng đồng để nâng cao tinh thần chủ động của người dân về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và khai báo cho cơ quan y tế địa phương khi mắc bệnh. Đa dạng hoá các hình thức truyền thông qua cơ quan thông tin truyền thông như: cơ quan báo, đài của Thành phố, các cơ quan báo chí của Trung ương; qua hệ thống Đài Truyền thanh quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn; qua pano, tờ rơi, tờ gấp và tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng. Nội dung và phương pháp tuyên truyền tải phong phú, ngắn gọn, cụ thể, xúc tích, hấp dẫn để mọi người dân dễ hiểu và thực hiện, chú trọng tuyên truyền những bệnh phòng, chống dịch sốt xuất huyết cụ thế như: vệ sinh môi trường diệt bọ qậy nằm màm tránh muỗi đốt...

Thông tin kịp thời, chính xác diễn biễn dịch bệnh cũng như cách phòng, chống dịch của Thành phố để nhân dân chủ động áp dụng các biện pháp phỏng, dich bệnh nhưng không hoang mang, lo lắng.

Tiếp tục củng cố, bố trí đủ, ổn định và nâng cao năng lực của các cán bộ y tế tham gia hệ thống giám sát dịch từ Thánh phố đến cơ sở với mục tiêu phát hiện sớm, đáp ứng kịp thời trước mọi diễn biến của bệnh dịch không để dịch lan rộng. Đảm bảo sẵn sàng trang thiết bị, vật tư, hóa chất cho công tác xử lý ổ dịch.

Tăng cường công tác giám sát dịch (giám sát bệnh nhân và giảm sát véc tơ) tại các cơ sở y tế và tại cộng dồng (lưu ý đển các khu vực nguy cơ và các ổ dịch cũ về sốt xuất huyết).

Phát huy hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, y tế tư nhân, y tế, cơ quan, xí nghiệp, trường học, đặc biệt mạng lưới cộng tác viên, đội xung kích diệt bọ gậy trong việc phát hiện, thông tin, báo cáo kịp thời ca bệnh để tổ chức xử lý dịch triệt để và huy động hiệu quả sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, thu thập. quản lý, thống kê số liệu tình hinh dịch bệnh.

Trong công tác thu dung điều trị người bệnh, thường xuyên tập huấn về phác đổ điều trị và tăng cường năng lực trong việc thu dung, điều trị cho các cơ sở y tế nhằm hạn chế trường hợp tử vong do mắc sốt xuất huyết. Phối hợp chặt chẽ giữa hệ điều trị và hệ dự phòng trong việc chia sẻ thông tin, lấy mẫu bệnh phẩm chẩn đoán. Chuẩn bị đẩy đủ trang thiết bị, thuốc, dịch truyền dể chẩn đoán, cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Trong công tác vệ sinh môi trường, phun hóa chất phòng, chống dịch các quận, huyện, thị xã đến các xã, phường, thị trấn; các trường học, đình chùa, nghĩa trang, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công trường xây dựng... đóng trên địa bàn Hà Nội chủ động triển khai tích cực và có hiệu quả hoạt động vệ sinh môi trường diệt bọ gây trên địa bàn và tại đơn vị. Duy trìi công tác vệ sinh môi trường diệt bọ gậy thường xuyên theo tuần hoặc tháng tùy tình hình dịch bệnh. Chịu trách nhiệm về tình trạng vệ sinh mới trường trên địa bàn và tại cơ quan đơn vị.

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, tổ chức các chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại các xã, phương, thị trấn có nguy cơ cao và các nơi phát sinh ổ dịch sốt xuất huyết. Tổ chức các đợt cao điểm tổng vệ sinh môi trường, phun hóa chất diện rộng phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác khi dịch bệnh có dấu hiệu gia tăng và khi xuất hiện mua, lũ..

Đồng thời, đảm bảo hậu cần cho phòng, chống dịch Chuẩn bị đẩy đủ trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, thuốc men cho công tác xử trí phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Bố trí đủ giường bệnh, dịch truyền, thuốc sẵn sàng cấp cứu, điều trị người bệnh hạn chế thấp nhất tử vong do dịch.

Để thực hiện có hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu Sở Y tế chủ động tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội; tổ chức giao ban định kỳ, giao ban đột xuất (khi cần thiết), nằm bắt thông tin về diễn biễn của dịch để có chỉ đạo kip thời; tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch của các quận, huyện, thị xã.

Chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết: giám sát chặt chẽ dịch tại cộng đồng, cơ sở y tế (giám sát trọng điểm, giám sát ổ dịch cũ, giám sát vér truyền bệnh, giám sát ca bệnh...) để kịp thời phát hiện sớm, xử lý triệt để không để dịch bùng phát; các bệnh viện chuẩn bị đủ giường bệnh, thuốc, vật tư trang thiết bị cũng như nhân lực sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân.

Đảm bảo đầy đủ các trang thiểt bị, vật tư, hóa chất, thuốc men phục vụ công tác phòng, chống dịch. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo, đài của Trung ương và Thành phố thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành, đoàn thể trong hoạt động truyền thông phòng chống, dịch tại cộng đồng…

UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn trước UBND Thành phố.

Ngoài ra, xây dựng và cũng cố lực lượng cộng tác viên cùng với ngành Y tế và các ban ngành đoàn thể khác trên địa bản thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập các tổ giám sát và đội xung kích diệt bọ gậy đúng hướng dẫn của ngành Y tế để tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại địa phương. Chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức giám sát chặt chẽ phát hiện sớm dịch bệnh truyền nhiểm tại cộng đồng, xử lý kịp thời không để dịch bùng phát, lan rộng. Thành lập các đoàn kiểm tra, thường xuyên kiểm tra đôn đốc hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương.

Khánh Hà

Các tin khác
PrEP 40 Dịch vụ viêm chủng Dịch vụ xét nghiệm Dịch vụ khử trùng Quan trắc môi trường Khám sức khỏe người lao động Kiểm dịch y tế quốc tế Dịch vụ trực tuyến Facebook

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Giấy phép thiết lập Website số 938/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/4/2015

Địa chỉ cơ quan: Số 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội  

ĐT: 024 3 8343537                     Email: ttksbt_soyt@hanoi.gov.vn               

Ghi rõ nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội khi phát hành lại thông tin