Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
Ngày xuất bản: 05/11/2018

Ngày 15/10/2018, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 656/KH-KSBT hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng đất nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Với mục đích tôn vinh, khẳng định vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước, sự phát triển của xã hội, bảo vệ quyền con người, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường niên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Ngoài ra, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu, tự giác học tập, tìm hiểu các quy định pháp luật mới ban hành, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; đề cao đạo đức công vụ, tinh thần liêm chính; chủ động học tập, nâng cao năng lực, kỹ năng xây dựng, hoàn thiện pháp luật; thi hành pháp luật; tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong thực thi công vụ; phát hiện kịp thời, đề xuất xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật; tích cực phổ biến, vận động người thân trong gia đình và đồng nghiệp tuân thủ và chấp hành pháp luật. Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hình thức mới để hưởng ứng Ngày Pháp luật trong cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” tại địa chỉ http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Page/home.aspx do Bộ Tư pháp phát động (diễn ra từ ngày 25/7/2018 đến hết ngày 30/10/2018).

Trung tâm đã, đang và sẽ tiếp tục tập trung triển khai lồng ghép các hoạt động giáo dục pháp luật với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt một số văn bản pháp luật, đặc biệt là các văn bản pháp luật đối với Ngành Y tế; tuyên truyền, cổ động qua khẩu hiệu, băng zôn, panô, áp phích,…  Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức liên tục trong cả năm, trong đó tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018, cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2018.

Duy Tuân

Các tin khác
40 Dịch vụ viêm chủng Dịch vụ xét nghiệm Dịch vụ khử trùng Quan trắc môi trường Khám sức khỏe người lao động Kiểm dịch y tế quốc tế Dịch vụ trực tuyến

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Giấy phép thiết lập Website số 938/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/4/2015

Địa chỉ cơ quan: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội   ĐT: (024) 3 834 35 37

Trưởng ban biên tập:  PGS.TS.BS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm