Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XII
Ngày xuất bản: 23/01/2019

Chiều ngày 22/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XII cho các cán bộ đảng viên và cán bộ các khoa phòng của trung tâm.

Hội nghị với sự tham gia đông đảo của các cán bộ đảng viên và cán bộ các khoa phòng của trung tâm

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Quán Phú, Báo cáo viên cao cấp của Ban tuyên giáo Trung ương triển khai các nội dung như: những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Triển khai quán triệt, thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên"; Thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về " Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII.

Ông Nguyễn Quán Phú, Báo cáo viên cao cấp của Ban tuyên giáo Trung ương triển khai nội dung Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII

Việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng là hoạt động thường xuyên của Đảng bộ Trung tâm; qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên nắm rõ được quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, từ đó gắn với nhiệm vụ thực tế, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố.

Duy Tuân

 

 


 

 

 

Các tin khác
40 Dịch vụ viêm chủng Dịch vụ xét nghiệm Dịch vụ khử trùng Quan trắc môi trường Khám sức khỏe người lao động Kiểm dịch y tế quốc tế Dịch vụ trực tuyến

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Giấy phép thiết lập Website số 938/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/4/2015

Địa chỉ cơ quan: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội   ĐT: (024) 3 834 35 37

Trưởng ban biên tập:  PGS.TS.BS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm