BAN GIÁM ĐỐC TTYT DỰ PHÒNG HÀ NỘI

   
  PGS.TS.BS. Nguyễn Nhật Cảm 
GIÁM ĐỐC
 

TS.BS. Chu Thị Thu Hà 
PHÓ GIÁM ĐỐC

BS.CK1. Khổng Minh Tuấn
PHÓ GIÁM ĐỐC

TS.BS. Nguyễn Thị Kiều Anh 
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

40 Dịch vụ viêm chủng Dịch vụ xét nghiệm Dịch vụ khử trùng Quan trắc môi trường Khám sức khỏe người lao động Kiểm dịch y tế quốc tế Dịch vụ trực tuyến

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG HÀ NỘI

Giấy phép thiết lập Website số 938/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/4/2015

Địa chỉ cơ quan: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội   ĐT: (024) 3 834 35 37

Trưởng ban biên tập:  PGS.TS.BS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm

(Website đang chạy thử nghiệm phiên bản mới)